طرح درس سفالگری چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ 9:9

طرح درس سالانه 

رشته سفالگری (استاندارد مجموعه هشتم وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی)               سال تحصیلی 88-89

درس: کارگاه مقدماتی سفالگری                                                                     منابع تدریس: کارگاه چرخ کاری 2

 

 

ماه

 

عنوان توانا یی مورد تدریس

 

 

سایر فعالیتها

 

مهر

 

 

 

 

 

 

 

مقدمات شامل معرفی رشته ، تجهیزات ، اصول ایمنی و بهداشتی کارگاهی ، شناخت گل سفالگری و قابلیتهای کاربردی ، نگهداری و غیره آن

روشهای دست: شستی ، فتیله

اجرای احجام کوچک و ساده مانند میوه ها ، حیوانات ، استوانه ، یا کاسه های کوچک و .....

آشنایی با اصول خشک کردن وپخت بیسکوئیت فرآورده ها

 

 ایجاد آشنایی مقدماتی در هنرجویان نسبت به نوع آثار سفالین معاصر در ایران و جهان با مشاهده  تصاویر و فیلم و بازدید از کارگاه ها و نمایشگاه های هنر مندان .CD               

 

 

 

آبان

 روش های دست: ورقه – نقش برجسته

ایجاد نقش و بافت

تراش و پرداخت و تزیین احجام ساخته شده با روشهای دست

مقدمات چرخ کاری و مرکز کردن گل روی چرخ ( جزوه کارگاه چرخ کاری 2 – نظری)

توانایی خشک کردن و پخت بیسکوئیت فرآورده ها

 

  

 

 

 

 

 

آذر

 اجرای طرح های خلاقانه و ابتکاری با روشهای دست و ترکیب آنها.

چرخ کاری (ساخت استوانه با ابعاد گوناگون ) ( جزوه کارگاه چرخ کاری 2 – نظری)

تراش پایه استوانه های ساخته شده روی چرخ

ایجادنقش و بافت و تزیین آثار

 

 

دی

آزمون های دی ماه ( نظری و عملی کارگاه مقدماتی)

 

 

 

 

بهمن

چرخ کاری (ساخت کاسه و ظروف ساده شکم دار)

تراش پایه ظروف چرخ کاری

نصب دسته و پایه

ایجاد نقش و بافت و تزیین ظروف

اجرای خلاق روشهای دست ( شستی –فتیله- ورقه – نقش برجسته )و ابعاد آثار بزرگ تر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

چرخ کاری ظروف شکم دار و در دار ( استوانه- کوزه – قوری- ظرف دردار)

نصب دسته و پایه

تراش پایه

تزیین ظروف

اجرای احجام سفالین با روشهای دست و تابلوهای نقش برجسته با ابعاد بزرگ

 

فروردین

چرخ کاری ظروف با طرح های ابتکاری و ابعاد مشخص

تراش پایه ظروف

نصب دسته و پایه

تزیین ظروف

اجرای روشهای دست

اجرای نقش بر جسته های بزرگ گروهی

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

اجرای احجام با ابعاد و طرح مشخص و ابتکاری با روشهای دست ، چرخ، یا ترکیب هر دو روش

تمرین و رفع اشکالات عملی و نظری و یادآوری آموخته ها.

 

 

 

 

خرداد

 

 آزمون های نهایی نظری و عملی

 

 

 

 

 

 

توجه: توانایی پرداخت ، خشک کردن و پخت بیسکوییت آثار در طول سال تدریس و اجرا می شود و به تدریج دست ساخته های این کارگاه در کارگاه مبانی و مقدمات سفالگری برای لعابکاری وآموزش آن به کار می رود.

 

آزمون های نظری و عملی دوره ای در طول سال تحصیلی انجام پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط گروه آموزشی کاشی هفت رنگ و سفال  | لینک ثابت |